Cosmographia, siue Descriptio vniuersi orbis Petri Apiani & Gemmae Frisij, mathe
Coperta
Frontespizio
Dedica : Generosis, Optimae que spei adolescentibus, Danieli, Rolando, et Iacobo...
Contenta
Index capitum tam Operis Cosmographici Petri Apiani, quam Opusculorum Gemmae Fri...
[Cosmographia ...]
Prima Pars huius Libri, de Cosmographiae et Geographiae principiis
Quid sit Cosmographia, et quo differat a Geographia et Chororaphia. Caput Primum
De motu Sphaerarum, Coelorumque divisione. Caput II
De Circulis Sphaerae. Caput III
De quinque Zonis. Caput IIII
De parallelis Circulis. Cap. V
De Climatibus. Caput VI
De Longitudine Terrestri. Cap. VII
De latitudine terrae locorumque. Cap. VIII
Quomodo altitudo Poli, seu latitudo terrae per organum speciale sit exploranda. ...
De longitudine Regionum, Provinciarum, Opidorum, locorumque investiganda. Caput ...
De partibus mensurae, seu speciebus Geometriae practicar. Cap. XI
De terrae ambitu. Caput XII
De distantijs locorum inveniendis. Caput XIII
Quomodo Globus Cosmograph. ad mundi cardines, et ad quamcumque Regionem, provinc...
De ventis. Caput XV
De Perioecis, Antoecis, Antipodibus, sive Antichtonibus, Periscijs, et Amphisoij...
Quo differuntur, Insula, peninsula, Isthmus, et Continens. Caput XVII
De usu tabularum Ptol. et qualiter uniuscuiusque regionis, aut oppidi situs, in ...
De Speculo Cosmographico. Cap. XIX
Secunda Pars huius Libri. De summaria totius Orbis divisione ...
De Europa. Caput Primum
De Africa. Cap. II
De Asia. Cap. III
De America. Caput IIII
Tabula particularis Longitudinum et Latitudinum universi Orbis. Caput V
Europae particularis descriptio
Africae particularis descriptio
Asiae Regionis partes et Oppida
Insularum summa enarratio
Appendix
Tabula Civitatum et locorum principalium Indiarum et Novi Orbis ...
Petri Apiani Appendix, in qua pulcherrimo artificio hoc instrumento Horarum, tum...
Libellus de locorum describendorum ratione, deque eorum distantijs inveniendis, ...
De descriptione Regionis alicuius in plano, incognitis latitudine, longitud. et ...
De pingenda charta, cognitu sola distantia locorum. Cap. II
De invenienda vera distantia loci visi, quantumque etiam distat. Cap. III
Docet idem per scalam Hypsometram aut Geometricam invenire. Cap. IIII
Duobus vel tribus visis Locis, quo modo per angulos positionum rectae eorum ... ...
Quartus modus per distantiam et Angulum positionis. Cap. VI
De longitudinis differentia cognoscenda ex latitudinis differentia et recta dist...
Usus annuli Astronomici, Gemma Frisio Mathematico Auctore
Declaratio partium. Cap. I
De usu annuli, primumque loci Solis inventione. Cap. II
Elevationem poli quomodo invenias. Cap. III
Horae inventio interdiu. Cap. IIII
An sit ante meridiem, an post. Cap. V
Horae nocturnae investigatio. Cap. VI
Qua ratione horae nocturnae facilius inveniantur. Cap. VII
De ortu Solis, et quantitate diei. Cap. VIII
De Horis inaequalib. sive de Horis Planetarum. Cap. IX
Quota sit hora ab ortu vel occasu Solis, qui mos Italiae fere est. Cap. X
Plagas mundi quomodo invenias. Cap. XI
De altitudine Solis et Stellarum. Cap. XII
Altitudinem dimensio per umbras. Cap. XIII
De altitudine per solum visum. Cap. XIIII
De altitudinibus rerum inaccessibilium. Cap. XV
Facilius idem. Cap. XVI
De longitudine rerum in aedito sitarum. Cap. XVII
Aliter idem, et facillime. Cap. XVIII
Distantiae dimensio. Cap. XIX
De profunditatis mensuratione. Cap. XX
Gemmae Frisij Medici ac Mathematici de Usu Globi, ab eodem editi
De Globi partibus. Caput Primum
De Usu Globi generali. Cap. II
Qua ratione mundi cardines sive plagae inveniantur, et globus secundum easdem co...
De loco Solis inveniendo. Cap. IIII
De Latitudine Regionum. Cap. V
De novo modo investigandi latitudinem regionis absque Meridiani vel loci Solis c...
De longitudine, latitudine, declinatione, ascensione recta et obliqua syderum. C...
De quantitate diei, ortu, et occasu Solis, et stellarum. Cap. VIII
De Aurora et Crepusculo. Cap. IX
De cognitione stellarum Globo inscriptarum. Cap. X
Docet quota sit hora Diei vel Noctis. Cap. XI
De Horis inaequalibus. Cap. XII
A qua parte oriatur, vel occidat Sol, vel quae libet stellarum. Cap. XIII
De altitudine syderum. Cap. XIIII
Docet in qua parte coeli sydus aliquot situm sit, et quot gradibus a meridiano a...
In qua parte sydus quodvis situm sit, et quantum a vertice distet, et alia quaed...
Qua arte locus Lunae visae, vel cuiuscunque stellae ignotae situs deprehendatur....
De longitudine regionum invenienda. Cap. XVIII
De novo modo inveniendi longitudinem. Cap. XIX
De locorum distantijs. Cap. XX
In quam mundi partem vergat quaevis regio. Cap. XXI
De maris augmento, et decremento. Cap. XXII
De horoscopo, reliquisque Coeli domicilijs. Cap. XXIII
De Directionibus. Caput XXIIII
Quo pacto ex Globo Horologium in plano horizontis describatur ad quamcumque regi...
Quo pacto Horologium murale describatur ex Sphaera ad quamvis latitud. regionis....
Coelestis Globi Compositio. F. S. Auctore
Gemmae Frisij Medici et Mathematici, de Radio Astronomico et Geometrico liber
Dedica : Illustrissimo Domino, D. Petro Fernando de Corduba et Figueros, Comiti ...
Structura Radij Astronomici et Geometrici. Caput Primum
De inscribendis in radium gradibus, sive circuli partibus Geometrico more. Cap. ...
Eadem inscriptio graduum per tabulas subtensarum in circulo rectarum sive sinuum...
De ijs quae ad Radij perfectionem requiruntur. Cap. IIII
De usu radij. Cap. V
De altitudinis varijs dimensionibus. Caput VI
De distantia rei cuiuscumque, cuius tamen fines sive longitudinis sive latitud. ...
De latitudinis dimensione, et turrium ab invicem distantia. Cap. VII
De fenestrarum, statuarum, Pyramidum in edito sitarum, ac aliarum rerum particul...
De magnitudinum dimensionibus per unam stationem. Caput X
De rerum altitudine non integre conspectarum. Cap. XI
Demonstratio Geometrica omnium dimensionum praedictarum. Cap. XII
De rerum latitudine in sublimi sitarum et de Architectura quaedam. Caput XIII
De Regionum descriptione per Radium. Cap. XIII
De ijsdem dimensionibus per partes Radij aequales, cum demonstartione brevi prae...
De stellarum distantijs in coelo, et luminarium diametris visis. Cap. XVI
De Eclipsium magnitudine. Cap. XVII
De Solis deliquij dimensione alia. Cap. XVIII
De longitudine et latitudine Planetarum et Cometarum per Radium et Globum. Cap. ...
De eadem longitudine et latitudine stellarum per Radium et tabulas rectarum in c...
De stellarum fixarum emendatione. Cap. XXI
De longitudine locorum per Lunae locum. Cap. XXII
De Solis et stellarum altitudine supra horizontem. Cap. XXIII
Quantum Solis amplitudo umbras variet. Cap. XXIIII
De umbrarum rationibus et Gnomonum. Cap. XXV
De Geometricis dimensionibus per radium, alio quam dictum est modo. Cap. XXVI
Demonstratio brevis praedictarum dimensionum cum exemplari calculo. Cap. XXVII
De distantiae turris et altitudinis eiusdem Dimensione, ex alia turri vel aedifi...
De amplitudine Ortus Solis aut alterius Stellae. Cap. XXIX
De Meridiei exacta inventione. Cap. XXX
De Lunae parallaxi sive diversitate aspectus. Cap. XXXI
De subtensis in circulo rectis lineis et tabula sinuum. Cap. XXXII
De inventione Horae per radium in quacunque latitudine regionis. Cap. XXXIII
Fabrica Baculi Astronomici, vulgo Baculi Iacobi Ioan. Span. auctore
Gemmae Frisij Medici ac Mathematici de Astrolabo Catholico Liber
Caput Primum. De proiectione Sphaerae in planum, et de Astrolabi compositione
De partibus huius Instrumenti, et earum appellationibus, quibus inter docendum u...
De Solis et stellarum altitudine supra Horizontem. Caput III
De distantia Tropicorum. Caput IIII
De loco Solis in signifero. Cap. V
De Solis declinatione quotidiana, et singularum partium Zodiaci. Caput VI
De latitudine Regionis seu Poli Elevatione. Caput VII
Qua ratione Lunae latitudo deprehendatur. Cap. VIII
Data iam loci latitudine, quae sit stellarum declinatio per observata. Caput IX
Qua ratione regionis latitudo, seu Poli elevatio addiscatur ex stellis nunquam o...
Quo artificio quotidie Sole lucente in meridie locus eius in Zodiaco, et quis si...
Ascensionis rectae inventio pro quantavis Eclipticae portione: et quis gradus Ae...
Qua ratione idem compendiosius ex Reti cognoscatur. Caput XIII
Quomodo encontra data ascensione recta, gradus Eclipticae respondentes colligant...
Quodnam sit punctum Eclipticae in primo quadrante ... Caput XV
De ascensionum differentiis. Caput XVI
De eadem differentia ascensionum ex Reti, et horizontali catholico. Caput XVII
De ascensionibus obliquis inveniendis. Caput XVIII
De descensionibus et rectis et obliquis. Cap. XIX
Data longitudine et latitudine stellarum ... Caput XX
Data sola declinatione fixarum cum latitudine earundem ... Caput XXI
Data differentia ascensionum alicuius partis Zodiaci ... Caput XXII
De amplitudine ortus Solis et Stellarum. Caput XXIII
Cognita amplitudine ortus Solis aut stellae ... Caput XXIIII
De ortu Solis, et arcu semidiurno Solis et Stellarum. Cap. XXV
Quomodo data diei prolixioris quantitate ... Caput XXVI
Quota hora diei vel noctis stella quaevis emergat supra Finitorem, vel descendat...
Quae stellae quibus Regionibus semper sint sublimes ... Caput XXVIII
De ortu cosmico, heliaco et acronucho Stellarum, et Occasu. Cap. XXIX
Quota sit hora interdiu ex Solis altitudine. Caput XXX
De hora noctis per stellas. Caput XXXI
De horis ab ortu vel occasu numerandis. Caput XXXII
De horis inaequalibus, seu temporariis et Planetarum. Cap. XXXIII
De maxima seu meridiana Solis et Stellarum altitudine. Cap. XXXIIII
De Gradu medii coeli quovis momento investigandi. Cap. XXXV
Quantum quilibet caeli punctus ... Caput XXXVI
Quanta sit Solis altitudo supra Finitorem ... Caput XXXVII
De stellarum altitudine quovis tempore invenienda. Caput XXXVIII
De Circulo varticali ... Caput XXXIX
Lineae meridianae, et quatuor Cardinum ... Caput XL
Inventa linea meridiana, quo pacto ex ipso aspectu Solis ... Caput XLI
Quanta sit latitudo loci ... Caput XLII
Quota hora Sol vel stella ... Caput XLIIII
Quis sit locus Solis in Zodiaco ... Caput XLIII
Quo pacto steallae fixae illustriores ib??n caelo ... Caput XLV
Cognitis duabus stellis fixis ... Cap. XLVI
Cometa conspecto, vel stella quapiam ignota ... Caput XLVII
Quae sit quantitas angulorum ... Caput XLVIII
Quo pacto idem alia via addiscatur. Cap. XLIX
Quis sit gradus Zodiaci exoriens ... caput L
Quo pacto eundem Horoscopum alia via ... Caput LI
De 12 domicilijs, sive locis ... Cap. LII
Quis sit Circulus positionis ... Cap. LIII
De reliquis Mundi domiciliis octo ... Caput LIIII
Domiciliorum caeli distinctio pro Campani ... Caput LV
De aliis modis distinguendi domos. Caput LVI
In qua domo consistat stella quaelibet. Caput LVII
De directionibus: quid sit Directio ... Caput LVIII
De directione seu dimissione conversa seu eversa. Cap. LIX
Quousque, vel in quam Zodiaci ... Caput LX
Quis gradus Eclipticae quemvis circulum ... Caput LXI
Quantus sit angulis inclinationis Eclipticae ... Caput LXII
Quanta sit Solis aut cuiuslibet puncti ... Caput LXIII
Quos angulos efficiat Circulus altitudinis ... Caput LXIIII
Quanta sit Lunae parallaxis ... Caput LXV
Quanta sit parallaxis Lunae vel alterius Stellae ... Caput LXVI
Deliquium Solis quando futurum sit. Caput LXVII
Alius modus inquirendi evariationem ... Caput LXVIII
Quanta Solis pars obscurabitur. Caput LXIX
De duratione Eclipsis Solis. Caput LXX
De Lunae defefctu ... Caput LXXI
Qua ratione Lunae parallaxis ... Caput LXXII
Quanta sit maxima Lunae evariatio ... Caput LXXIII
Data longitudine et latitudine duarum Stellarum ... Caput LXXIIII
Qua ratione duarum Stellarum ... Caput LXXV
Quam longa sit cauda Cometes ... Cap. LXXVI
De locorum distantia recta in terrae superficie. Cap. LXXVII
Quartus modus investigandi stellarum ... Cap. LXXVIII
Qua ratione idem angulus colligatur pro locis ... Cap. LXXX
Quis sit angulus quem vocant Positionis ... Cap. LXXIX
An tres stellae in coelo, vel tres Civitates ... Cap. LXXXI
De Cometarum cauda. Cap. LXXXII
De terrae dimensione ... Cap. LXXXIII
Longitudinum differentiae qua methodo investigari possint. Caput LXXXIIII
Quis coeli punctus quemvis meridianum ... Caput LXXXV
De situ orbis investigando ... Cap. LXXXVI
De Usu quadrati nautici. Cap. LXXXVII
De constltutione [sic] Instrumenti huius apta ad quatuor plagas ... Cap. LXXXVII...
Ut sciamus sub quo parallelo, aut caeli climate versemur. Cap. LXXXIX
De Aurora sive Crepusculo ... Cap. XC
De maris augmento, et decremento ... Cap. XCI
De horologii horizontalis fabrica ... Cap. XCII
De horologii muralis instituendi norma per Planisphaerium. Cap. XCIII
De muri investiganda distantia ... Cap. XCIIII
Appendix ad Tractatum de descensionibus ... Caput XCV
Data adscensione obliqua in aliqua Regione ... Cap. XCVI
Appendix ad tractatum de Genituris ... Cap. XCVII
De progressionibus, ac divisionibus, ut vocant. Cap. XCVIII
De dimensionibus longitudinum ... Cap. XCIX
De rerum inaccessarium dimensione perscrutanda. Cap. C
Carmen Panegyricum Cornelij Gemmae, in obitum Patris Gemmae Frisij
Coperta

Voce indice selezionata

Frontespizio  

Da:Frontespizio A:Frontespizio