De motu gravium et levium ...
Coperta
Frontespizio
Ritratto dell'Autore
Dedica : Francisco Medici Magno Etruriae Duci II. Hieronymus Borrius Deditissimu...
Dedica : Bartholomeo Concinio Tallae, et Pennae Perillustri Comiti. Hieronymus B...
Benedictus Titius Roberto F. Dulcissimo
Ad Hieronymum Borrum Robertus Titius
In Hieronymum Borrium praeceptorem philosophorum preastantis
Veterum Philosophorum nomina, quorum sententiae in hoc libro aut recipiuntur, au...
[De Motu gravium, et levium]
Prima Pars Peripateticae Disputationis de Motu gravium, et levium. Auctore Hiron...
Explicationem exitus quaestionis de Motu gravium, et levium esse, non minus diff...
De necessario tractandorum ordine. Caput II
Illis omnibus derelictis, qui nuper phylosophari coeperunt, ad antiquos universa...
Universae disputationis suas partes distributio. Cap. IIII
Prima pars princeps. Cap. V
Elementi definitio brevissime illustratur. Caput VI
De numero elementorum. Caput VII
Elementa vi, naturaque propria de loco ad locum concitari. Caput VIII
Contra Empedoclem, qui dixit terram a celeri caeli conversione prohiberi, quo mi...
Democriti, Leucippi, et Epicuri individua elementa non casu, nec temere moveri. ...
Contra Platonem, et Hermetem Trismegistum, qui chaos illud antiquum finxerunt. C...
Adversus immobiles partes consimiles, quas commentus est Anaxagoras. Cap. XII
In Parmenidem ubi de necessitate causae moventis, deque idearum vanitate agitur....
Redarguuntur illi, qui dicunt materiam esse principium movendi. Cap. XIIII
Omnia corpora, quae recto motu moventur, esse aut gravia, aut levia. Cap. XV
Veterrimos, qui ante Aristotelem fuere Philosophos de motu, et quiete non recte ...
Quam difficile sit definire tum grave, tum leve, et quae sit causa difficultatis...
Quomodo grave, et leve Plato definierit, et quomodo corpora ex figuris componi d...
Definitio, qua grave, et leve a Platone definitur, exploditur, et corpora nec ex...
Causa redditur, quamobrem nec Anaximander, nec Anaximenes, nec Democritus, nec L...
Democriti, Leucippi, et Epicuri particularia dicta de gravibus, et levibus atomi...
Empedoclem nullam gravitatis, ac levitatis naturam cognovisse. Cap. XXII
Quomodo Aristoteles gravia, et levia definierit. Caput XXIII
Platonis, et caeterorum error in definitione gravium, et levium ab aristotele de...
Explicatur nexus argumentorum Platonis, qui de gravi, et levi perperam egit. Cap...
Quomodo Plato, et Aristoteles dum gravia, et levia definiunt, conciliari possunt...
Quamobrem ignis est absolute levis, et terra absolute gravis, media autem elemen...
Utra definitionum sit potior, an ea, quae per quietem, an ea quae per motum datu...
Quae Themistius contra Aristotelem scripsit de gravium, et levium definitione. C...
Quae Averroes contra Themistium pro Aristotele gravia, et levia, quam optime def...
Quae Themistius adversus secundam hypothesim paullo ante descriptam. Cap. XXXI
Quae pro Aristotele contra Themistium ab Averroe scribantur. Cap. XXXII
Exitus argumentorum, quibus Themistius Aristotelis definitiones labefactare cona...
Difficultas solvitur, qua probari posse videtur, elementa dum quiescunt, element...
Quid sit, elementa a se per se moveri: in quo de multiplici movendi principio. C...
Ex his, quae hactenus disputata fuerunt, totius conquisitionis caput explanatur....
Dedica : Ferdinando Medici Cardinali Amplissimo. Hieronymus Borrius
Secunda Pars Peripateticae Disputationis de Motu gravium, et levium. Auctore Hie...
Secunda pars princeps, in suas et ipsa partes distribuitur. Caput I
Nec Epicurum, nec Anaximenem, nec alios, qui infinitatem in mundum introduxerunt...
Adversus Pythagoram, qui terram in caelo, et ignem in medio posuit. Cap. III
Contra Heraclydem, Nicaetum, Aristarcum, Zenophanem, Phylolaum, Thaletem, et ali...
Adversus Anaximenes, Anaxagoram, Democritum, et alios, qui dixerunt: latitudinem...
Empedoclis falsa sententia tollitur, qui dixit a celerrima caeli rotunda convers...
Anaximander confutatur, qui terram dixit in medio manere, quia ab extremis aequa...
Illorum falsa sententia refellitur, qui terram circum medium moveri rebantur, et...
Contra Chaos antiquum Hesiodi, Platonis, et Hermetis Trismegisti, de quo supra c...
Adversus Ideas Platonis, mathematicas Pythagorae formas, Pseusippi imperfecta pr...
Oppugnatur Anaxagorae mens, Democriti fortuna, Anaximandri principium infinitum,...
Ab anima mundi Platonis, ab Orphei Iove, ab amore Hesiodi, elementa moveri non p...
Secunda particula secundae partis. Cap. XIII
Prima particula secundae particulae partis, in qua de materia, et forma, quae du...
Quid conveniat inter Aristotelem, Platonem, atque Pythagoram, dum de his duobud ...
De duobus formarum generibus, quorum alterum formas materiales, alterum vero for...
Quomodo actio a forma, et perpessio a materia nascatur. Cap. XVII
De triplici elementorum facultate. Cap. XVIII
Quomodo elementa eadem sursum, et deorsum natura, et contra naturam ferantur. Ca...
Secunda particula secundae particulae, secundae partis, et est prima propositio,...
Quomodo elementa ab eo moveantur, quod impedimentum removet, et est secunda prop...
Elementorum locis elementa movet, et est tertia propositio. Caput XXII
Quae Themistius contra aristotelem. Cap. XXIII
Quae Averroes contra Themistium. Cap. XXIIII
Medium simplicia elementorum corpora movent et est quarta propositio. Cap. XXV
Medium motum, et utile, et necessarium esse in motu elementi. Cap. XXVI
Quae Averroes contra doctissimum Avenpacem praeceptorem pro Aristotele scripseri...
In spacio inani si illud daretur, nulla esset resistentia. Cap. XXVIII
An priusquam medium, elementum in medio moveatur. Cap. XXIX
Totum elementum a toto elemento movetur, et est quinta propositio. Cap. XXX
Totum elementum se per accidens movet, et est sexta propositio. Cap. XXXI
Elementa a se per se moveri, et est septima propositio. Cap. XXXII
Elementorum motum non a materia, quae est principium, quod patitur, sed a forma,...
Forma elementi materiam eiusdem elementi movet, et est octava propositio. Cap. X...
Totum elementum a propria illius forma per se primo movetur, et est nona proposi...
Ex demonstrationr Aristotelis non propositio confirmatur. Cap. XXXVI
Dedica : Hieronymus Borrius Petro Victorio
Tertia Pars Peripateticae Disputationis de MOtu gravium, et levium. Auctore Hier...
Propositae quaestionis tertia pars princeps, in qua contra primam propositionem ...
Contra secundam propositionem secundae partis, in qua elementorum motus per acci...
Contra tertiam secundae partis propositionem, in qua modus, quo ad locum element...
Quaestio de proprio elementorum loco explicatur. Caput IIII
Elementa nec trahi, nec pelli, in quo de magnete ferrum ad se trahente. Cap. V
Contra quartam secundae partis propositionem aerem in proprio loco gravem, et le...
Quae Themistius contra Aristotelem, et quae Averroes contra Themistium, de aeris...
Ex doctrina Aristotelis exitus quaestionis illius explicatur, quae capite sexto ...
Quare Medicorum cucurbiulae aquam, et carnem, non autem terram sursum trahant. C...
Quamobrem lata gravium corpora, ut mineralium quorundam laminae aquae nonnumquam...
Exitus novae quaestionis explicatur. Caput XI
Reditus ad exemplum utris illius, de quo supra capite sexto diximus. Cap. XII
Quomodo elementorum motus a medio pendeat. Cap. XIII
Quas ob causas quod natura movetur velociud in fine, quam in principio apud Plat...
Hypparci, Leucippi, et Iamblici opiniones tolluntur. Caput XV
Quae sint verae Peripateticorum causae, propter quas ea, quae natura moventur, v...
Utrum elementorum motus in momento fieri possit. Caput XVII
Utrum gravitas, et levitas infinita detur. Caput XVIII
Avenpacis argumentum ad aequam lancem expenditur, quod quarto Physicorum ab Aven...
Utrum totum elementum ab eiusdem forma, seu materia moveatur, quod ad quintam se...
Utrum forma simplex simplicis elementi a se per se proprie moveatur, quod ad sex...
Utrum elementum simplex a se per se moveatur, quod in septimam secundae partis p...
Utrum forma elementi per se materiam moveat, et octavam secundae partis proposit...
Utrum elementa se per se, et primo movere possint, quod ex nona secundae partis ...
Demonstratio, quam Aristoteles libro septimo Physicorum literis consignavit, ad ...
Index secundum Capita eorum, quae toto Opere continentur
Typographus Lectori
Imprimatur
Colophon
Coperta

Voce indice selezionata

Frontespizio  

Da:Frontespizio A:Frontespizio